ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1º CARRERONS A LA MEDINA DE FES 1997
Oli sobre tela, 73 x 54 cm
Callejones en la medina de Fez 1997
Óleo sobre tela, 73 x 54 cm

2º TORRES DEL MONESTIR I XEMENEIES 1998
Llapis sobre paper, 43 x 35 cm
Torres del Monasterio y chimeneas 1998
Lápiz sobre papel, 43 x 35 cm

3º UN NEN I UNA NENA DAVANT UNA PORTA 1997
Oli sobre tela, 65 x 50 cm
Un niño y una niña delante de una puerta 1997
Óleo sobre tela, 65 x 50 cm

4º SEQÜÈNCIA DE MODEL FRAGMENTADA 1998
Llapis sobre paper, 30 x 47 cm
Secuencia de modelo fragmentada 1998
Lápiz sobre papel, 30 x 47 cm

5º FINESTRA DE CAN BELL 1999
Oli sobre tela, 55 x 38 cm
Ventana de Can Bell 1999
Óleo sobre tela, 55 x 38 cm

6º PORTA VERMELLA A LES CORTS (No hay tregua) 1999
Oli sobre tela, 38 x 55 cm
Puerta roja en Les Corts (No hay tregua) 1999
Óleo sobre tela, 38 x 55 cm

7º SEQÜÉNCIA AMB PORTA TANCADA I OBERTA 1999-2000
Transferència de polaroid i aquarel·la, 37 x 24 cm
Secuencia con puerta cerrada y abierta 1999-2000
Transferencia de polaroid y acuarela, 37 x 24 cm

8º PORTA DE MARROC 1997
Oli sobre tela, 46 x 61 cm
Puerta de Marruecos 1997
Óleo sobre tela, 46 x 61 cm

9º SEQÜÉNCIA DE MODEL AMB MANIQUÍ ACOLORIDA 2000
Fotopintura.
Fotos en blanc i negre i aquarel·la, 40 x 50 cm.
Secuemcia de modelo con maniquí coloreado 2000
Fotopintura.
Fotos en blanco y negro y acuarela, 40 x 50 cm.

10ºSEQÜÉNCIA DE 3 FINESTRES 1998
Oli sobre tela, sobre estructura de fusta: 38 x 82,5 x 13 cm.
Secuencia de tres ventanas 1998
Óleo sobre tela, sobre estructura de madera: 38 x 82,5 x 13 cm.

OFF DE RECORD: COMO SE HIZO... CUADROCUENTOS

RESUMEN DE LA BIOGRAFÍA PROFESIONAL DE ADOLF